Item NOS over impact klimaatverandering op wintersport

Dauerschneefall12 augustus 2020 · 22:11

Neen @Arnh, zo zie je maar, heel vaak wetenschap roepen wil niet zeggen dat je er echt verstand van hebt :).

De reden dat die natuurkundigen dat vinden, als “echtste” wetenschappers is natuurlijk omdat er geen alomvattend toetsbaar en reproduceerbaar experiment bestaat voor de theorie. En dat is voor hen meestal nogal een harde eis.
Daarnaast zijn er volgens hen vooralsnog te weinig betrouwbare metingen over de gehele atmosfeer en laten de modellen nog altijd te grote afwijkingen zien t.o.v. de werkelijkheid, wat dan weer te maken heeft met de complexiteit van het geheel. Zo zijn er de laatste jaren algoritmes toegevoegd aan de modellen die te maken hebben met plantengroei, zeestromingen, zonnekracht, gletschersmelt, waterdamp en wolken, maar nog steeds is de onzekerheid groot. De tijdreeksen zijn te kort, volgens de klimaatwetenschappers. Echter kiest bijvoorbeeld het IPCC ervoor deze onzekerheidsmarges in woorden uit te drukken als likely, very likely, unlikely. Woorden die bijvoorbeeld door het journaille, publiek of zelfs door andere wetenschappers niet begrepen of op waarde geschat worden.

Maakt dat klimaatverandering door menselijke invloeden onwaar, nee, maar dit is wel de reden waarom er zo op de consensus gehamerd wordt (wat anders niet nodig zou zijn), omdat de falsifieerbaarheid (van het geheel) nog ernstig te kort schiet en men toch van mening is dat er actie moet worden ondernomen.

Dat alles maakt echter wel dat ik het filmpje van de NOS (en vele andere doemscenario’s daarbij) zeker niet zonder meer voor waar aanneem.

Shane op 12 aug 2020 21:45

Ik ben zelf fysisch geograaf en als zodanig redelijk op de hoogte van de stand van zaken inzake het onderzoek naar klimaatverandering als gevolg van de toename van broeikasgassen waaronder CO2.
Het is zeker wel fysisch bewezen dat een toename in CO2 leidt tot een afname in de afgifte van stralingswarmte naar hogere luchtlagen. Hierdoor neemt dus de temperatuur, onder gelijke omstandigheden, aan het aardoppervlak toe. De verandering van het klimaat als gevolg hiervan is afhankelijk van veel meer variabelen waarbij ook feedback mechanismen een rol spelen. Deze variabelen zijn soms zeer complex waardoor voor er verschillende methoden worden gebruikt voor het simuleren van het gedrag van deze mechanismen.
Het gevolg van het op verschillende manieren beschrijven en doorrekenen van alle input variabelen is dat de klimaatmodellen een range aangeven waarbinnen de temperatuur zich de komende decennia waarschijnlijk zal gaan ontwikkelen.
De grafieken en manieren waarop deze zijn berekend zijn gewoon op te vragen en wetenschappelijk onderbouwd. De waarde hiervan kan dus door experts zeker wel worden vastgesteld.

*bericht bewerkt door Dauerschneefall op 12 aug 2020 22:14

Dauerschneefall12 augustus 2020 · 22:31

Nog ter aanvulling op mijn vorige bericht de ontwikkeling van de gemiddelde wereldtemperatuur over de afgelopen 100 jaar. In die periode is de CO2 concentratie gestegen van 300 naar 412 ppm.
De trend is duidelijk…
Bron:https://wxgr.nl/index.htm?Clim/world_temp.htm

dan5813 augustus 2020 · 09:41

@Dauerschneefall

Eindelijk iemand met ( denk ik althans) echte kennis van zaken, die spreekt vanuit eigen onderzoek en niet vanuit “gelezen artikeltjes.”

Kan je wel effe vertalen naar gewone mensentaal aub.🤨🤔

Born to run. B.S.
Arnh13 augustus 2020 · 09:54

@Shane Als we enkel uitspraken mogen doen over zaken die strikt falsifieerbaar zijn, dan zou dat een handicap zijn voor zowat alle wetenschappelijke domeinen.

Dat CO² en sommige andere gassen warmte absorberen is wel degelijk falsifieerbaar. Dit werd reeds door verschillende natuurkundigen beschreven in de 19e eeuw en men is er in 150 jaar tijd niet in geslaagd om dit onderuit te halen. De fysica staat onomstotelijk vast. Meer zelfs, die kennis wordt in tal van industriële toepassingen gebruikt (o.a. lasers).

Dat “het geheel” niet ontegensprekelijk bewezen kan worden is correct, maar dat mag ons niet weerhouden om bepaalde aannames te maken en ernaar te handelen, zeker omdat bijna al het onderzoek in diezelfde richting wijst. De potentiële negatieve gevolgen van niks doen zijn nu eenmaal te groot en we zitten met een tijdsdruk. En dat maakt het juist zo vervelend dat mensen dan op een forum kunnen komen roeptoeteren “het kan niet wetenschappelijk bewezen worden”, waardoor men elke discussie opnieuw vanaf nul moet starten.

Shane13 augustus 2020 · 17:03

Neen @Arnh, zo zie je maar, heel vaak wetenschap roepen wil niet zeggen dat je er echt verstand van hebt :).

De reden dat die natuurkundigen dat vinden, als “echtste” wetenschappers is natuurlijk omdat er geen alomvattend toetsbaar en reproduceerbaar experiment bestaat voor de theorie. En dat is voor hen meestal nogal een harde eis.
Daarnaast zijn er volgens hen vooralsnog te weinig betrouwbare metingen over de gehele atmosfeer en laten de modellen nog altijd te grote afwijkingen zien t.o.v. de werkelijkheid, wat dan weer te maken heeft met de complexiteit van het geheel. Zo zijn er de laatste jaren algoritmes toegevoegd aan de modellen die te maken hebben met plantengroei, zeestromingen, zonnekracht, gletschersmelt, waterdamp en wolken, maar nog steeds is de onzekerheid groot. De tijdreeksen zijn te kort, volgens de klimaatwetenschappers. Echter kiest bijvoorbeeld het IPCC ervoor deze onzekerheidsmarges in woorden uit te drukken als likely, very likely, unlikely. Woorden die bijvoorbeeld door het journaille, publiek of zelfs door andere wetenschappers niet begrepen of op waarde geschat worden.

Maakt dat klimaatverandering door menselijke invloeden onwaar, nee, maar dit is wel de reden waarom er zo op de consensus gehamerd wordt (wat anders niet nodig zou zijn), omdat de falsifieerbaarheid (van het geheel) nog ernstig te kort schiet en men toch van mening is dat er actie moet worden ondernomen.

Dat alles maakt echter wel dat ik het filmpje van de NOS (en vele andere doemscenario’s daarbij) zeker niet zonder meer voor waar aanneem.

Shane op 12 aug 2020 21:45

Ik ben zelf fysisch geograaf en als zodanig redelijk op de hoogte van de stand van zaken inzake het onderzoek naar klimaatverandering als gevolg van de toename van broeikasgassen waaronder CO2.
Het is zeker wel fysisch bewezen dat een toename in CO2 leidt tot een afname in de afgifte van stralingswarmte naar hogere luchtlagen. Hierdoor neemt dus de temperatuur, onder gelijke omstandigheden, aan het aardoppervlak toe. De verandering van het klimaat als gevolg hiervan is afhankelijk van veel meer variabelen waarbij ook feedback mechanismen een rol spelen. Deze variabelen zijn soms zeer complex waardoor voor er verschillende methoden worden gebruikt voor het simuleren van het gedrag van deze mechanismen.
Het gevolg van het op verschillende manieren beschrijven en doorrekenen van alle input variabelen is dat de klimaatmodellen een range aangeven waarbinnen de temperatuur zich de komende decennia waarschijnlijk zal gaan ontwikkelen.
De grafieken en manieren waarop deze zijn berekend zijn gewoon op te vragen en wetenschappelijk onderbouwd. De waarde hiervan kan dus door experts zeker wel worden vastgesteld.

Dauerschneefall op 13 aug 2020 17:01

En de crux zit hem dus juist in dat stukje “gelijke omstandigheden”. Want het leest een beetje alsof je denkt dat ik beweer dat CO2 geen broeikasgas is…

Nog even voor de duidelijkheid, de discussie gaat er over dat ik denk dat de kans groot is dat conclusie uit het NOS filmpje in de openingspost niet uit gaat komen over het hele Alpen gebied. Dat schijnt tegenwoordig niet meer te mogen, want dan ben je meteen een klimaatontkenner en komen er fysisch geografen met grafiekjes aanzetten die enkel een ogenschijnlijk verband aangeven en dus geen correlatie. Voor de duidelijkheid, ik acht het zeer waarschijnlijk dat die correlatie er is, maar het omzetten in kloppende modellen blijkt nog steeds heel erg lastig.

*bericht bewerkt door Shane op 13 aug 2020 17:27

I can stick uphill ice, on my saucer...
Shane13 augustus 2020 · 17:04

@Shane Als we enkel uitspraken mogen doen over zaken die strikt falsifieerbaar zijn, dan zou dat een handicap zijn voor zowat alle wetenschappelijke domeinen.

Dat CO² en sommige andere gassen warmte absorberen is wel degelijk falsifieerbaar. Dit werd reeds door verschillende natuurkundigen beschreven in de 19e eeuw en men is er in 150 jaar tijd niet in geslaagd om dit onderuit te halen. De fysica staat onomstotelijk vast. Meer zelfs, die kennis wordt in tal van industriële toepassingen gebruikt (o.a. lasers).

Dat “het geheel” niet ontegensprekelijk bewezen kan worden is correct, maar dat mag ons niet weerhouden om bepaalde aannames te maken en ernaar te handelen, zeker omdat bijna al het onderzoek in diezelfde richting wijst. De potentiële negatieve gevolgen van niks doen zijn nu eenmaal te groot en we zitten met een tijdsdruk. En dat maakt het juist zo vervelend dat mensen dan op een forum kunnen komen roeptoeteren “het kan niet wetenschappelijk bewezen worden”, waardoor men elke discussie opnieuw vanaf nul moet starten.

Arnh op 13 aug 2020 17:04

En ook voor jou, je moet goed lezen, ik zeg nergens dat CO2 geen broeikasgas is…

I can stick uphill ice, on my saucer...
evr6613 augustus 2020 · 17:25

Mij te verhit hier, ik ga zo maar even een paar uur afkoelen in Zoetermeer 😂😂😂

Edwin van Riel
Frank6613 augustus 2020 · 19:04

Kunnen we dat quoten weglaten of comprimeren aub? Aanders hebben we zo 10573 pagina’s te lezen.

dan5813 augustus 2020 · 20:18

Getverdrie, nu begint @Shane ook met ECHTE argumenten af te komen.🤨

Het wordt me hier een beetje te moeilijk , nu voel ik me pas echt een beetje imbeciel ( cfr @Pino )

En zoals @evr66 zegt ; Het wordt hier een beetje te warm.😉

Pfff; Warm hé @bartvwg 😂

PS Bij deze wil ik toch mijn medeleven betuigen aan @DrPhil Misschien kunnen we een clubje vormen van
imbecielen en wauwelende klimaatontkenners die op hun centen zitten. 😄🤣😁

Born to run. B.S.
Dauerschneefall13 augustus 2020 · 21:59

“En de crux zit hem dus juist in dat stukje “gelijke omstandigheden”. Want het leest een beetje alsof je denkt dat ik beweer dat CO2 geen broeikasgas is…”

Je beweert dat de theorie onafdoende is bewezen, dat impliceert bij mij dat je niet akkoord bent dat een toename van de concentratie CO2 (waarvan je wel weet dat het een broeikasgas is) leidt tot een toename van de temperatuur.
Je bedoelde dus eigenlijk te zeggen dat de prognoses van de klimaatmodellen niet accuraat zijn.

Verder poneer je een aantal onwaarheden, bv dat modellen altijd te grote afwijkingen laten zien t.o.v. de werkelijkheid. Dit is feitelijk onjuist.
Je zegt dat veel van de meest hoog aangeschreven fysici de theorie onafdoende bewezen vinden, hooguit een beperkte groep fysici vindt dit.

Een correlatie is trouwens gewoon de samenhang tussen 2 variabelen. De correlatie tussen CO2 en de gemiddelde wereldtemperatuur is vrij hoog. Een hoge correlatie betekent niet dat er per definitie een causaal verband is.
Dit kun je met fysische modellen wel aantonen. Ook kan er vanuit een punt in het verleden worden doorgerekend naar het heden, op die manier kun je ook je modellen tunen zodat de prognoses beter worden.

Ik vind dat je met je beperkte kennis van zaken nogal stellig over komt terwijl je dus niet goed weet waar je het over hebt. Wat je daar verder mee doet ben je uiteraard vrij in.
Wat verder je mening is over het NOS filmpje maakt mij niets uit, ik heb daar niks over gezegd. Veel verhalen in de media zijn uit hun verband getrokken als je goed op de hoogte bent van het onderwerp.

*bericht bewerkt door Dauerschneefall op 13 aug 2020 22:00

DrPhil13 augustus 2020 · 23:02

Wat is de reden dat het bericht van Dekkie blijft staan, @rogier?

Rogieradmin14 augustus 2020 · 08:02

@dekkie laten we politiek en dit soort ongefundeerde aanvallen op media niet hier op dit forum doen. Daar zijn genoeg andere plekken voor op het internet. De volgende reactie in deze trant zal ik verwijderen.

Rogier op 13 aug 2020 19:14 Hoi Rogier,

Ongefundeerd? Laten we even bij de feiten blijven: https://www.shownieuws.nl/rubrieken/sterren/2019/nos-journaa…

Wat ik hiermee bedoel is dat de NOS al lang niet meer objectief is. Dat mag gewoon gezegd worden en heeft niets met politiek te maken.

Wat wel met politiek te maken heeft zijn de uitspraken van @DrPhil met zijn klimaatontkenner gewauwel

dekkie op 14 aug 2020 07:59

Let op, nog één keer: aanvallen op de man zoals hier naar @DrPhil zijn niet toegestaan.

Het is ook verstandiger om het over de inhoud te hebben zoals de anderen hier doen dan het over jouw mening over de NOS wat met de inhoud van de discussie weinig te maken heeft.

*bericht bewerkt door moderator (Rogier) op 14 aug 2020 11:44

Click. Click. Peace
Shane15 augustus 2020 · 01:35

Je beweert dat de theorie onafdoende is bewezen

Dat beweer ik niet alleen, het is een redelijk vaststaand feit dat er maar weinig mensen het natuurkundig model betwijfelen dat een bal die omhoog gegooid wordt, ook weer omlaag komt. Maar zo’n stelling is uitzonderlijk in de klimaatwetenschap. Onderzoekers moeten rekening houden met ruime marges, onzekerheden, te kleine betrouwbare datasets, het is opereren aan de grenzen van de wetenschappelijke mogelijkheden.

dat impliceert bij mij dat je niet akkoord bent dat een toename van de concentratie CO2 (waarvan je wel weet dat het een broeikasgas is) leidt tot een toename van de temperatuur.

Ja, dat had ik al in de gaten dat je dat dacht, daarom schrijf ik al een aantal keer expliciet op dat ook ik vind dat het er alle schijn van heeft dat dit zo is.

Je bedoelde dus eigenlijk te zeggen dat de prognoses van de klimaatmodellen niet accuraat zijn

Nee, Ik benoem gewoon het feitelijke gebrek aan stelligheid waar de klimaatonderzoekers mee bekend zijn. Het is altijd de rest van de wereld die meer stelligheid eist, verlangt of denkt waar te nemen. Zie tevens punt 1.

Een correlatie is trouwens gewoon de samenhang tussen 2 variabelen. De correlatie tussen CO2 en de gemiddelde wereldtemperatuur is vrij hoog. Een hoge correlatie betekent niet dat er per definitie een causaal verband is.

Ik kies mijn woorden juist. Een oorzakelijk verband ligt natuurkundig voor de hand, maar is strikt genomen nimmer te bewijzen. Beide verschijnselen zouden bijvoorbeeld een gevolg kunnen zijn van een onbekende oorzaak. De discussie die ontkenners voeren gaat dan ook over het gebrek aan correlatie in dergelijke grafieken. Zeker wanneer de tijdschaal wordt opgerekt is te zien dat dit ogenschijnlijk verband er lang niet altijd geweest is. Er zijn tijden met hele hoge Co2 concentraties geweest en lage temperaturen - data naar ik aanneem verzameld door je vakgenoten - en bovendien komen de pieken en dalen niet overeen. Daar is vooralsnog geen goed antwoord op, behalve dan dat in de laatste 10.000 jaar en zeker sinds de betrouwbare metingen er een flinke samenhang lijkt te zijn. Geen enkele klimatoloog ziet dit echter als ultiem bewijs (wat jij betoogt), maar als een goede aanwijzing.

dat modellen altijd te grote afwijkingen laten zien t.o.v. de werkelijkheid. Dit is feitelijk onjuist.

Aangezien we geen andere planeten zoals de aarde in de buurt hebben om een beetje aan de knoppen van de dampkring te draaien en de gevolgen in kaart te brengen, zullen we het van modellen moeten hebben om het stellige bewijs te leveren. Een vereiste is dan dat prognoses uit het model overeen komen met de metingen. Aangezien er klimaatonderzoekers zijn die denken dat de temperatuurstijging bij een verdubbeling van het CO2 gehalte hooguit 1 graad zal zijn, en er zijn er die denken dat dit minimaal 7 graden is en zelfs sommigen die denken dat het gelijk blijft. Niemand denkt dat het daalt, maar zie je het gebrek aan stelligheid die een toetsbare theorie vraagt van een model?

Je zegt dat veel van de meest hoog aangeschreven fysici de theorie onafdoende bewezen vinden, hooguit een beperkte groep fysici vindt dit

Sterker nog, veel van de klimaatonderzoekers vinden dit ook, enkel eisen politici en misschien media een stelligheid van hen die ze eigenlijk nog niet kunnen bieden. Zij kennen de onzekerheden en bandbreedtes. Dat doet echter helemaal niets af aan dat zij allemaal bij de zogenaamde 97% consensus kunnen horen. Want zij achten het allemaal zeer waarschijnlijk met de huidige kennis dat menselijke CO2 uitstoot bijdraagt aan de opwarming van het klimaat. Dat is echter nog steeds iets anders dan dat het onomstotelijk vaststaat dat CO2 percentage X temperatuurstijging Y tot gevolg heeft. Sla anders de rapportjes van het KNAW hier even op na.

Dank voor de sneer van onwetendheid ten slotte @Dauerachneefall. Ik sluit even af met Feynman: Assume nothing, question everything! En dan doel ik dus niet op deze klimaatdiscussie, maar op de manier waarop je overduidelijk berichten “leest”. Er is echt meer dan hokjesdenken in de wereld.

I can stick uphill ice, on my saucer...
Dauerschneefall15 augustus 2020 · 11:00

“Dat beweer ik niet alleen, het is een redelijk vaststaand feit dat er maar weinig mensen het natuurkundig model betwijfelen dat een bal die omhoog gegooid wordt, ook weer omlaag komt. Maar zo’n stelling is uitzonderlijk in de klimaatwetenschap.”

Jouw voorbeeld is ook makkelijk onderuit te halen. In het grootste deel van het heelal is geen zwaartekracht en zal een bal dus ook niet naar beneden vallen. Daarnaast zal de bal op aarde ook niet overal even snel naar beneden vallen, de zwaartekracht is op aarde niet overal gelijk. Als je gaat onderzoeken hoe snel de bal terug valt zul je als gevolg van de wisselende zwaartekracht, maar bv ook luchtdruk verschillende resultaten zien. Om deze variabelen 100 % accuraat te modelleren voor elke plek op de aarde is al een hels karwei.
Wat ik daarmee wil zeggen, in vrijwel alle wetenschappelijke studies wordt gewerkt met waarschijnlijkheden en onzekerheden. Wetenschap is vrijwel nooit binair, omdat de onderzochte materie complex is. Dat is opereren binnen de normale wetenschappelijke methodes en conventies en niet aan de randen zoals jij dat noemt.

“Want zij achten het allemaal zeer waarschijnlijk met de huidige kennis dat menselijke CO2 uitstoot bijdraagt aan de opwarming van het klimaat.”

Het IPCC gaat wel iets verder hoor, de uitstoot van broeikasgassen door de mens is de dominante factor in klimaatverandering en waarschijnlijk zelfs de enige factor.

“Geen enkele klimatoloog ziet dit echter als ultiem bewijs (wat jij betoogt), maar als een goede aanwijzing.”

Ik heb niet gezegd dat dit ultiem bewijs is. Ik heb gezegd dat de correlatie tussen de gemiddelde wereldtemperatuur en de CO2 concentratie hoog is, de laatste 150 jaar heeft deze een R van 0,94.

Het punt wat ik met mijn berichten heb proberen te maken is dat de klimaatwetenschap transparant en binnen de wetenschappelijke conventies opereert en de resultaten overduidelijk zijn.
Wat we daar als wereld mee doen is pas de echt relevante discussie.

Hupla17 augustus 2020 · 20:48

Ben dan geen exacte wetenschapper, maar wel ooit opgeleid als historicus. Daarvan heb ik onthouden dat de mens zich graag allerlei grote realisties en omwentelingen toedicht die uiteindelijk door externe en natuurlijke factoren zijn veroorzaakt. Ons collectief ego is dus bijzonder groot en vandaar ook mijn scepsis over het hele CO2 verhaal en de claim dat wij in staat zijn om de planeet drastisch op te warmen 😉

Twee dingen in dat CO2 debat storen me echt en halen ook de hele case van de door CO2 getriggerde opwarming onderuit:

1/ De correlatie tussen CO2 en temperatuur gaat terug tot het begin der tijden, en die lopen zowat gelijk doorheen de tijd. Daaruit moet blijken dat CO2 vandaag de grote schuldige is. Maar wat als CO2 geen oorzaak maar een gevolg is van een warmer wordend klimaat? Wie heeft die CO2 in het verleden uitgestoten? De dino’s moeten met diesel hebben gereden, want in dat tijdperk was het CO2 gehalte in de atmosfeer tot 5x hoger dan vandaag. Oceanen zijn bv grote buffervaten van CO2 en als die opwarmen stijgt het zee niveau niet alleen, maar komt er ook meer CO2 in de atmosfeer. Dat lijkt me een meer logische verklaring voor die correlatie tussen CO2 en temperatuur.

2/ Het IPCC doet om de x jaren een update van hun model. Dan resetten ze de prognoses en wordt er alarm geslagen over de nakende opwarming. Maar als je de eerdere prognoses van het IPCC neemt, dan zitten we vandaag steevast en flink onder de toen voorspelde opwarming. Eventjes het model resetten en opnieuw beginnen … dat is toch een heel bedenkelijk stukje wetenschap als je ziet wat voor politieke en maatschappelijk gevolgen er aan de conclusies van dat panel worden gekoppeld. Wees dan gewoon eerlijk en zeg dat we het niet zeker weten.

Anyway … just sayin’ 😉

4frank218 augustus 2020 · 11:30

Ben het met je eens dat mensen vaak hun eigen invloed op de wereld overschatten. Echter als het beter uitkomt sluiten ze juist de ogen voor de gevolgen. De afname van de visstand? Nee,dat zijn al die zeehonden, niets met onze varende visfabrieken te maken…

En het verband tussen CO2 en de temperatuur? Bij het bekijken de data blijkt toch duidelijk dat temperatuurstijging de CO2 toename volgt. En ja, honderden miljoenen jaren geleden was het Co2 gehalte hoger. Toen was er ook 1 continent
en een hoop vulkanisme, iets waar we niets aan konden doen. Is dat een reden om nu niets te doen?

Een ongelooflijk ingewikkeld model dat af en toe aangepast word? Als voortschreidend inzicht en doorlopende metingen niet tot enige aanpassingen zouden leiden zou het voor mij zeer verdacht zijn.

*bericht bewerkt door 4frank2 op 18 aug 2020 11:31

ET26523 augustus 2020 · 10:39

Nog even iets om aan deze discussie toe te voegen. Voor iedereen die denkt dat de mens niet zo’n grote impact kan hebben even iets om overna te denken: wat zijn fossiele brandstoffen eigenlijk?
Fossiele brandstoffen zijn de resten van het leven dat gedurende de afgelopen miljoenen jaren op aarde heeft gegroeid - dus alle koolstofgroepen die in die miljoenen jaren door levende organismen zijn gebonden zijn wij nu in een periode van 150 jaar de atmosfeer in aan het pompen. Laat me dat nog eens herhalen - miljoenen jaren aan CO2-opslag die wij in een eeuw de atmosfeer inknallen. Hoe zou het dan kunnen dat dit géén effect heeft? Vind ik eerlijk gezegd nogal naïef om zo maar te concluderen dat dat niet zo is (en al helemaal omdat zoveel wetenschap aantoont dat dit mechanisme bestaat/zou kunnen bestaan). Waarom zou je dan juist die paar stukjes bewijs geloven die dit in twijfel trekken, terwijl er zulke bergen informatie aantonen dat dit mechanisme wel degelijk bestaat?

Overigens is de CO2-concentratie in de atmosfeer nog nooit zo snel gestegen, ook niet in de miljarden jaren hiervoor - en ook niet met een snelheid die hierop lijkt. Wat we nu aan het doen zijn is echt ongeëvenaard voor de hele geschiedenis van de aarde.

Verder moet iedereen lekker denken wat hij zelf wil, maar denk hier alsjeblieft even over na. Ik zou namelijk graag ook nog een enigzins normale economie willen hebben over 20 jaar, met een leefbare wereld - en niet alleen die wereld maar ook onze economie zijn we om zeep aan het helpen als we niet een steekhoudend klimaatbeleid gaan voeren.

Harry(Winterberg)25 augustus 2020 · 12:38

Steekhoudend klimaatbeleid?

Bouw kerncentrales, ontwikkel ThoriumMSR

Ik sta bekend als ‘klimaatontkenner’, niet omdat ik ontken dat het klimaat verandert en de wereld de afgelopen 250 jaar warmer is geworden, maar omdat ik ontken dat die met miljarden subsidie behangen walgelijke windturbines en zonnepanelen ook maar enig verschil kunnen maken : niets, nul, nada

Grussgott.... Ach, geht der Lift so hoch?
Skiwi25 augustus 2020 · 20:28

Steekhoudend klimaatbeleid?

Bouw kerncentrales, ontwikkel ThoriumMSR

Ik sta bekend als ‘klimaatontkenner’, niet omdat ik ontken dat het klimaat verandert en de wereld de afgelopen 250 jaar warmer is geworden, maar omdat ik ontken dat die met miljarden subsidie behangen walgelijke windturbines en zonnepanelen ook maar enig verschil kunnen maken : niets, nul, nada

Harry(Winterberg) op 25 aug 2020 20:28

+1

Martin718229 augustus 2020 · 20:54
ouw voorbeeld is ook makkelijk onderuit te halen. In het grootste deel van het heelal is geen zwaartekracht en zal een bal dus ook niet naar beneden vallen. § Dauerschneefall op 29 aug 2020 20:49

Ehm, geldt er soms een maximale afstand voor zwaartekracht?? ;-)

*bericht bewerkt door Martin7182 op 29 aug 2020 20:56

Plaats een reactie