BEWintersport is ook beschikbaar op wintersport.be
sluiten
Nederlandse Ski Vereniging
Classificatie parawintersport

Classificatie parawintersport

Voordat je mee kunt doen aan internationale wedstrijden, dien je gekeurd te worden tijdens een classificatiemoment. Deze classificatie geeft aan welke handicap je hebt en in welke klasse je geplaatst wordt tijdens wedstrijden.

Waarom is classificatie nodig?

Atleten met een beperking kunnen een competitief nadeel ondervinden tijdens de sportbeoefening. Daarom is een systeem bedacht om ervoor te zorgen dat een sportprestatie alleen afhankelijk is van talent, fitheid, kracht, uithoudingsvermogen, tactisch inzicht en mentale focus en dat winst of verlies van een sportwedstrijd niet wordt bepaald door de aard of mate van de handicap. Voor alle sporters met een handicap geldt dat wanneer je wilt deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden, je in het bezit moet zijn van een classificatie. Deze geeft aan welke handicap je hebt en in welke klasse je geplaatst wordt tijdens wedstrijden.

Hoe gaat classificatie in zijn werk?

Classificatie is mogelijk voor wedstrijden op nationaal en internationaal niveau. De Nederlandse Ski Vereniging kiest ervoor om atleten alleen internationaal te classificeren omdat het geen nationaal wedstrijdcircuit kent. Om de classificatie te bepalen, wordt gebruik gemaakt van medische gegevens, biomechanica, functionele anatomie en tevens de analyse van de specifieke sporttechnische uitvoering van bewegingen in die tak van sport. Dit wordt verzorgd vanuit het International Paralympic Comité (IPC).

Aanmelden classificatie

Jaarlijks zijn er wereldwijd twee classificatiemomenten. In Europa is dat moment in SnowWorld Landgraaf tijdens de AIR-races. Volg onderstaand stappenplan om je aan te melden voor classificatie:

  • Zorg dat je in het bezit bent van een internationale licentie.
  • Zorg voor een medisch dossier in het Engels waarin jouw beperking wordt uitgelegd. Gebruik hiervoor het IPC-formulier.
  • Stuur een e-mail met het verzoek tot classificatie naar het sportsecretariaat van de Nederlandse Ski Vereniging via sportsecretariaat@wintersport.nl met hierin de volgende gegevens: voor- en achternaam, NSkiV-lidnummer en het ingevulde IPC-formulier (medisch dossier in het Engels).

Na aanmelding ontvang je persoonlijk meer informatie over het vervolgtraject. Let op: Je bent vervolgens zelf verantwoordelijk om te bewaken op welke dag en tijdstip je bent ingedeeld voor classificatie.

Verschillende klassen

Zodra je geclassificeerd bent, is het niet nodig om jaarlijks terug te komen om je opnieuw te classificeren. Wel kan het zijn dat binnen bepaalde klassen de mate van beperking verandert. De sporters in deze klassen moeten om de twee jaar een review ondergaan om te kijken of de klasse waarin zij actief zijn nog steeds voldoet. Hieronder een overzicht van de verschillende klassen:

Klassen paraskiën:

  • Staand
  • Zittend
  • Visueel

Klassen parasnowboarden:

  • Upper limb (beperking van het bovenlichaam)
  • Lower limb 1 (beperking van het hele been)
  • Lower limb 2 (beperking onder de knie)

Meer informatie

Op de website van het NOC*NSF is meer informatie over classificatie te vinden. Natuurlijk kun je voor vragen ook contact opnemen met het sportsecretariaat van de Nederlandse Ski Vereniging: