Erkenning binnen de EU

Al jaar en dag geven Nederlandse skileraren les in andere Europese landen. De grensoverschrijdende dienstverlening, het vestigen ter plaatse en het werken voor de skischool ter plaatse zijn basisrechten die binnen de EU gelden. Wel mag de lidstaat waar je de diensten verricht, bepaalde nadere eisen stellen aan de verrichting van die diensten. Een van die nadere eisen die in Oostenrijk, Frankrijk, Italië en de Duitse alpen (Beieren) gesteld worden, is dat de skileraar dient te beschikken over een specifiek diploma. In Oostenrijk mag je bijvoorbeeld als Landesskileraar of Landesskileraar-Anwärter binnen een skischool lesgeven. Als Diplomskileraar (Staatliche skileraar) mag je ook zelfstandig lesgeven, althans in ieder geval in het kader van de grensoverschrijdende dienstverlening.

De erkenning van diploma’s van andere landen is al jaren een probleem. Dat probleem speelt in de praktijk vooral als de skileraar niet bij een lokale skischool lesgeeft, maar bij een ‘buitenlandse’ skischool of reisorganisatie. In de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties zijn procedures vastgelegd die dienen te worden gevolgd door de lidstaat die dergelijke diploma’s beoordeelt (zie dit artikel voor meer informatie). Het nadeel van het bestaande systeem is dat je voor iedere lidstaat apart erkenning dient aan te vragen.

Sinds het jaar 2000 loopt er parallel aan het wettelijk erkenningssysteem een proef binnen de eerder genoemde landen en enkele andere EU-landen. Dit is de Eurotest. Voor de skileraren die de Eurotest hebben gehaald, was en is hun diploma automatisch erkend in alle deelnemende landen. Deze proef is geslaagd en is daarom door de Europese Commissie in overleg met de EU-lidstaten omgezet in een erkenningsbeleid dat geldt voor de gehele EU en is per 24 juni 2019 in werking getreden.

Voor wie is dit relevant?

 • Voor Nederlandse skischolen en reisorganisaties.
 • Skileraren met een NSkiV niveau IV diploma (vroeger skileraar B) die voor een Nederlandse organisatie lesgeven in de EU-Alpen.
 • Oostenrijks opgeleide skileraar die wil lesgeven in een ander EU-Alpenland:
  • Landes-skileraar.
  • Staatliche skileraar:
   De nieuwe regelgeving biedt dezelfde mogelijkheden als die de Staatliche skileraar had na het behalen van de Eurotest (De test die de laatste jaren de afsluitende toets van de opleiding is geweest).

Voor wie is dit niet relevant?

 • Skileraren met een NSkiV niveau II of III diploma (vroeger Skibegeleider en Skileraar-A).
 • Skileraren met een Anwärterdiploma
 • Skileraren die met een Oostenrijks diploma in Oostenrijk lesgeven. Er is geen erkenning nodig.
 • Skileraren die voor een lokale skischool in de Alpen lesgeven: Die erkenning wordt in de regel en zoals al jaren gangbaar geregeld door de skischoolleider die de skileraar aanneemt. Sommige skischoolleiders nemen wel buitenlands opgeleide skileraren aan en andere niet. Dat is een keuze die per skischool wordt gemaakt en er is geen reden om aan te nemen dat dit verandert door de nieuwe regelgeving.
 • Skileraren die lesgeven in landen of gebieden waar het beroep van skileraar niet gereguleerd is: zoals het lesgeven in Nederland of in Winterberg (DE).
 • Snowboardleraren: voor snowboardleraren geldt het bestaande Europese erkenningsregime.

De gedelegeerde verordening

De delegated regulation establishing a Common Training Test for ski instructors geldt in aanvulling op het bestaande Europese erkenningsregime van skileraardiploma’s binnen de EU indien het behaalde diploma uit een ander land komt dan waar wordt lesgegeven. Het nieuwe aanvullende erkenningsbeleid zal hierna worden toegelicht.

De Common Training test. Welk recht verkrijgt de skileraar?

De skileraar die grensoverschrijdend wil werken in een land waar het skileraarberoep gereguleerd is, dient een erkend diploma te hebben. Deze erkenning kan nu ook worden verkregen door de Common Training Test (hierna CTT) te behalen. Na het behalen van deze test en het hierna te bespreken certificaat, mag de skileraar in een ander EU-land lesgeven onder dezelfde voorwaarden als de skileraren met een skileraardiploma van dat land. Het voordeel van deze route is dat de erkenning EU breed geldt.

Toegang tot de CTT test

Niet iedere skileraar mag aan de CTT test deelnemen. Daarvoor dient de skileraar een diploma te bezitten of met de opleiding bezig te zijn die wordt genoemd in de bijlage I van de gedelegeerde verordening. Voor de Nederlands opgeleide skileraar is dit skileraar niveau IV (voorheen skileraar B). Voor Oostenrijks opgeleide skileraren is dit de Landes-skileraar en de Staatliche skileraar. Hier staat een overzicht van de CCT en EU safety testen die worden georganiseerd door de EU-lidstaten.

De inhoud van de CTT test

De CTT bestaat uit twee delen. Bij het eerste deel, de technische test, dient de skileraar een reuzenslalom binnen een zeer snelle tijd af te leggen. De te skiën tijd is ten opzichte van de Eurotest weliswaar een fractie ruimer (19% van de richttijd i.p.v. 18% van de richttijd en de totstandkoming van de richttijd is aangepast), maar voldoende reuzenslalomervaring blijft noodzakelijk. Na het behalen van de reuzenslalom dient de safety-test te worden behaald waarbij lawinekundige kennis, pieps zoeken en andere belangrijke aspecten voor de veiligheid in de bergen worden getoetst.

Vrijstellingen

Voor wedstrijdskiërs met een bepaald aantal FIS punten en voor skileraren die al de Eurotest hebben gehaald, geldt een vrijstelling voor de technische test. Voor skileraren die ook al de Eurosecurity hebben gehaald, geldt een vrijstelling voor de gehele CTT. Skileraren die reeds over een beroepskaart met MoU zegel beschikken, verkrijgen de automatische erkenning zonder dat ze de CTT behoeven te behalen.

Vrijstelling op basis van beroepservaring

Skileraren die hun skileraar niveau IV opleiding hebben afgerond vóór de inwerkingtreding van de gedelegeerde verordening (24 juni 2019) verkrijgen automatische erkenning zonder de CTT te behalen, indien de skileraar aantoont 200 dagen beroepservaring te hebben opgedaan in de 5 jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding. De periode waarover de beroepservaring wordt getoetst is 24 juni 2014 t/m 23 juni 2019 en kan worden aangetoond middels een arbeidsovereenkomst of een verklaring van de werkgever of een omzetstaat van zelfstandige skileraar.

Procedure aanvragen vrijstelling

Via dit formulier kan deze vrijstelling worden aangevraagd.

Certificaat

De skileraar die in bezit is van het (volledige) skileraar niveau IV diploma en de CTT heeft behaald of daarvan is vrijgesteld, kan bij de NSkiV erkenning aanvragen. Naast de digitale erkenning wordt er (tijdelijk in seizoen 2019/2020) een sticker uitgegeven die op de skileraarpas/lidmaatschapspas dient te worden geplakt.

Uitzondering voor Oostenrijk

Skileraren die een skileraar niveau IV diploma bezitten of een ander diploma die wordt benoemd in bijlage I van de gedelegeerde verordening worden in Oostenrijk erkend op het niveau ‘Diplomskileraar’ indien ze op zijn minst 95 dagen theoretische en praktische skileraaropleiding en 95 dagen werkervaring kunnen aantonen. Wat deze uitzondering in de praktijk gaat inhouden moet nog blijken. De kans is reëel dat hiermee alsnog een extra drempel wordt gecreëerd voor de grensoverschrijdende dienstverlening door Nederlandse organisaties.

Aanvullende wettelijke eisen

Houd er rekening mee dat het bezit van een certificaat en skileraarpas met erkenningssticker niet voldoende is om op commerciële basis grensoverschrijdend les te geven. In de Alpenlanden gelden naast het bezit van de juiste kwalificatie ook aanvullende wettelijke eisen (o.a. op het gebied van loon en het beschikken over een toereikende aansprakelijkheidsverzekering). Ook is er een plicht om de grensoverschrijdende dienstverlening aan te melden bij de toezichthoudende instantie.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling opleidingen van Nederlandse Ski Vereniging via opleidingen@wintersport.nl. Neem voor juridische bijstand of ondersteuning contact op met Paul Otto van Kompas Juristen via: info@kompasjuristen.nl.

Disclaimer:
Dit artikel is een sterk vereenvoudigde weergave en derhalve enkel bedoeld voor algemene informatie over dit onderwerp. In Oostenrijk is het skirecht bijvoorbeeld verschillend gereguleerd per deelstaat. De juistheid en volledigheid wordt dan ook uitdrukkelijk niet gegarandeerd.

Publicatiedatum: 8 juni 2019, geactualiseerd op 4 februari 2020
Auteur: mr. P. Otto (Kompas Juristen) & NSkiV