Limieten & statussen

Evenementenlimieten

Evenementenlimieten zijn resultaten die atleten moeten behalen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld deelname aan (jeugd)wereldkampioenschappen, World Cups en andere grote wedstrijden. De limieten voor olympische en paralympische evenementen worden in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF opgesteld. Dit zijn normen en limieten voor evenementen waarbij de atleten vanuit NOC*NSF worden afgevaardigd. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Olympische en Paralympische Spelen, maar ook evenementen als het Europees Jeugd Olympisch Winter Festival (EJOWF) en Youth Olympic Wintergames (YOG) vallen onder NOC*NSF.

Individuele limieten

Daarnaast zijn ook limieten opgesteld om in aanmerking te komen voor de nationale selectie. Dit zijn de individuele limieten. Deze zijn opgesteld door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze limieten op de uitgangspunten van het meerjarenbeleid. In het limietenboekje staat alle relevante informatie over dit onderwerp en het proces.

Talentstatus

Jonge atleten onder de 16 jaar die gedurende een winterseizoen een passend programma volgen (dit programma wordt inhoudelijk getoetst door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging) komen in aanmerking voor een Beloftenstatus van NOC*NSF. Atleten van 16 jaar en ouder hebben nog steeds de mogelijkheid om een Beloftenstatus te verwerven maar kunnen op basis van hun resultaten ook in aanmerking komen voor een andere talentstatus (nationaal talent, internationaal talent). Door deze talentstatus (belofte, nationaal talent, internationaal talent) kunnen zij gebruik maken van een aantal topsportfaciliteiten en –begeleiding. Wanneer je voldoet aan de minimale eisen passend bij het talentprofiel voor jouw discipline dan kun je jezelf uiterlijk 1 mei melden bij het sportsecretariaat van de Nederlandse Ski Vereniging. Na het invullen van de talentstatus aanvraag zal de afdeling topsport vervolgens toetsen of je aan het prestatie- en programmaprofiel voldoet en je uiteindelijk voordragen bij NOC*NSF, die de status kan toekennen. Indien de status wordt toegekend, ontvang je voor 15 mei een brief per mail.

Topsportstatus

Sportkoepel NOC*NSF kent voor topsporters ook een aantal statussen (A-, HP- en selectiestatus). Hiervoor zijn bepaalde resultaten in internationale topwedstrijden vereist, deze vind je hier te vinden. Je kunt alleen de A-, HP- of selectiestatus verkrijgen als je uitkomt in erkende topsportdisciplines (groepen 1, 2, 3, 4.a en 4.b) en wanneer je uitkomt in een erkend topsportprogramma.

NOC*NSF heeft in samenspraak met de Nederlandse Ski Vereniging meetmomenten en prestatienormen afgesproken voor de verschillende topsportdisciplines. De eerste kolom geeft aan in welke groep de topsportdiscipline is ingedeeld. Lees hier welke ondersteuning beschikbaar is per groep en per status.