Meerjarenbeleidsplan

Wij geloven dat wintersport een actieve, avontuurlijke ervaring is die op een unieke manier energie, plezier en een ultiem gevoel van vrijheid geeft. Wij geloven dat we de wintersporter het beste helpen door dit voor hen bereikbaar te maken.

De Nederlandse Ski Vereniging heeft als missie om elke wintersporter dichter bij een unieke wintersportervaring te brengen. We maken onze missie specifiek door die te vertalen naar een ambitie voor drie hoofddoelgroepen: wintersporters, wintersportorganisaties, top- en wedstrijdsporters. Die ambities realiseren begint altijd met kiezen wat we als eerste gaan doen. In het hoofdstuk Ambities Waarmaken geven we inzicht in hoe we op dit moment verwachten de ambities voor elke doelgroep te kunnen realiseren.

We vinden het in de eerste plaats belangrijk om continu dichter bij het realiseren van onze ambities te komen. Wat we daarvoor doen kan onderweg natuurlijk veranderen en dat is ook in de afgelopen beleidsperiode gebeurd. In de beleidsperiode 2014/2018 hebben we het vergroten van bereik en impact onder wintersporters centraal gesteld. Door verschillende doelgroepen onder wintersporters te onderkennen en hen te benaderen met specifieke producten en diensten probeerden we om op een onderscheidende manier aanwezig te zijn. In het hoofdstuk Resultaat een overzicht van de situatie na een beleidsperiode waarin veel werk verzet is.

Elkaar snel opvolgende ontwikkelingen maken van het domein wintersport een interessante en uitdagende omgeving om in te werken. We volgen alle ontwikkelingen voortdurend en houden er rekening mee in de ontwikkeling van onze organisatie, positionering en de uitvoering van onze activiteiten. In het hoofdstuk Nieuwe Ontwikkelingen volgt een uitwerking van wat er speelt en de mogelijke consequenties. Voorbeelden zijn toenemende digitalisering, internationalisering van de wintersportmarkt zelf, het veranderend klimaat, demografische en economische ontwikkelingen en wintersportgebieden die zich inspannen om aanbod te verbreden en verbeteren en nieuwe doelgroepen proberen aan te spreken.
Doel van dit meerjarenbeleidsplan is de koers en keuzes van de Nederlandse Ski Vereniging ten behoeve van belanghebbenden te onderbouwen en ter inspiratie en herinnering aan de koers voor onze eigen organisatie.

Download het meerjarenbeleidsplan:
meerjarenbeleidsplan 2018 / 2022