Onderzoek wedstrijdsport

De Nederlandse Ski Vereniging is voortdurend bezig om de wedstrijdsport verder te ontwikkelen. Om dit op een gefundeerde wijze te kunnen doen heeft de NSkiV een behoefteonderzoek uitgevoerd onder wedstrijdskiërs in Nederland over hun ervaringen, behoeften en wensen in het wedstrijdcircuit. Op deze pagina vind je alle actuele informatie over onderzoeken in de wedstrijdsport. Daarnaast kan je op deze pagina statistieken vinden over deelnemersaantallen van wedstrijdseries en wintersport. Lees dus snel verder als je geïnteresseerd bent in feiten, behoeften en ervaringen in de wedstrijdsport.

Behoefteonderzoek wedstrijdskiën

De Nederlandse Ski Vereniging heeft in de winter van 2020/2021 een enquête verstuurd onder alle wedstrijdskiërs en oud-wedstrijdskiërs. Het doel van deze enquête is het achterhalen van de wensen, behoeften en ervaringen van wedstrijdskiërs in Nederland. Op basis van vergelijkbare onderzoeken over sportdeelname in Nederland is er onderscheid gemaakt tussen drie thema’s, namelijk vereniging, trainingen en wedstrijden. De beknopte resultaten zijn te vinden in onderstaand factsheet. Daaronder staan de belangrijkste resultaten samengevat en kan je een downloadlink vinden met een uitgebreide toelichting. De resultaten dienen voor de Nederlandse Ski Vereniging als een basis om ontwikkelingen van het wedstrijdcircuit te inventariseren.

Factsheet wedstrijdsport

Download hier de toelichting van het behoefteonderzoek wedstrijdskiën.

Samenvatting

Het doel van deze enquête was om te achterhalen wat de wensen, behoeften en ervaringen zijn van de wedstrijdskiërs in Nederland. Er zijn per thema een aantal belangrijke resultaten naar voren gekomen. Deze worden hieronder verder besproken. Als vervolg op de enquête gaat de Nederlandse Ski Vereniging in gesprek met atleten over hun ervaringen en behoeften om meer inzicht te verkrijgen in hoe het wedstriujdcircuit verbeterd kan worden.

Vereniging

Wat betreft de vereniging zijn de sfeer en de vriendschappen die op een vereniging ontstaan belangrijk. Activiteiten buiten het skiën om kunnen zorgen voor extra verbinding tussen de wedstrijdskiërs, en dus voor een goede sfeer en het ontstaan van vriendschappen. Het is belangrijk dat er hierbij aandacht is voor ieder individu op de vereniging.

Wil je weten hoe je met bovenstaande resultaten aan de slag kunt bij jouw vereniging? Kijk dan bij de literatuurlijst in de toelichting van deze enquête, hier vind je handige tips en voorbeelden van verenigingen in andere sporten. Lijkt het je leuk om zelf lid te worden bij een vereniging? Kijk dan op wintersport in de buurt voor een vereniging bij jouw in de buurt!

Trainingen

Wat betreft de trainingen zijn de communicatievaardigheden van een trainer essentieel voor het plezier van de sport. Investeren in bijscholen en opleiden van trainers en in de mentale begeleiding van de wedstrijdskiër zijn belangrijke aandachtspunten. Daarnaast is het belangrijk dat er variatie is in de trainingsvormen.

Wil jij nu in de training aan de slag met bovenstaande resultaten? Kijk dan naar een opleiding of bijscholing van een trainer-coach.

Wedstrijden

Wat betreft de wedstrijden is variatie in de wedstrijdvormen een belangrijk resultaat, net als een competitief wedstrijdcircuit voor skiërs vanaf de FIS leeftijd. Er moet gekeken worden naar manieren om de skisport aantrekkelijk te houden voor iedereen waarbij rekening gehouden wordt met bovenstaande resultaten. Hierbij zal expliciet gekeken worden naar variatie in wedstrijdvormen en terrein.

Lijkt het jou nu leuk om te beginnen met wedstrijdsport? Kijk dan bij beginnen met wedstrijdsport of bij wedstrijdsport voor de jeugd voor meer informatie!

Vervolgstappen

Over het algemeen kan gesteld worden dat aandacht voor het individu een belangrijk resultaat is, in zowel het thema vereniging, trainingen als wedstrijden. Daarom is een vervolgstap van de Nederlandse Ski Vereniging om in gesprek te blijven met de wedstrijdskiër om te kijken hoe we bovenstaande uitdagingen kunnen verbeteren. Hiervoor wilt de Nederlandse Ski Vereniging een aantal wedstrijdsporters uitnodigen om te praten over bovenstaande resultaten, mits de richtlijnen vanuit de overheid dit toelaten. Zij zullen hierover ter zijner tijd benaderd worden via e-mail. Daarnaast is het belangrijk dat verenigingen, teams en trainers ook in gesprek blijven met wedstrijdskiërs om tegemoet te komen aan hun behoeften.

Heb je vragen over het onderzoek of resultaten? Ben je nu benieuwd naar tips, voorbeelden of inspiratie om aan de slag te gaan met bovenstaande resultaten bij jouw vereniging, team of training? Of heb je ideeën voor het wedstrijdcircuit? Kijk dan in de toelichting bij de onderzoeken in de literatuurlijst of neem contact op met sport@wintersport.nl.

Licentiehouders

Alpineskiën

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021*
Aspiranten 242 241 234 225 217 154
Scholieren 249 248 248 243 238 171
JSM 150 153 153 150 144 102
Totaal 641 642 635 618 599 427

*Vanwege COVID-19 heeft het meerendeel van de wedstrijden niet plaatsgevonden

Noordse disciplines

2020/2021*
Jeugd (U-15) 4
Junioren (U-20) 4
Dames/Heren 17
Dames II/Heren II 14
Dames III/Heren III 21
Dames IV/Heren IV 26
Dames V/Heren V 10
Totaal 96

*Vanwege COVID-19 heeft het Noords Festival en een groot deel van de nationale competitie niet plaatsgevonden

Snowboard & Freestyle ski

2020/2021*
Youth 9
Rookie 12
Junioren 5
Senioren 18
Totaal 44

*Vanwege COVID-19 heeft de Freestyle Tour niet plaatsgevonden

Deelnemersaantallen alpineskiën

NK Baan

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 2020/2021**
Aspiranten 53 46 39 31 37 -
Scholieren 77 75 68 66 63 -
JSM 55 42 45 39 45 -
Totaal 185 163 152 136 145 -

*NK Baan afgelast na inschrijvingen i.v.m. Covid-19
**Geen NK Baan i.v.m. Covid-19

N(J)K Alpineskiën Indoor

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021*
Aspiranten 117 108 95 79 75 -
Scholieren 108 117 96 96 96 -
JSM 59 52 44 43 68 -
Totaal 284 277 235 218 239 -

*Geen N(J)K Alpineskiën Indoor i.v.m. Covid-19

N(J)K Alpineskiën sneeuw

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021*
Aspiranten 76 56 53 50 45 -
Scholieren 90 86 88 96 77 -
JSM 45 39 36 33 48 -
Totaal 211 181 177 179 170 -

*Geen N(J)K Alpineskiën sneeuw i.v.m Covid-19

Deelnemersaantallen Kids Cup Sneeuw

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 2020/2021**
Aspiranten 80 86 93 93 102 93 91 82 75 -
Scholieren 79 71 78 81 79 81 79 84 77 -
Totaal 159 157 171 174 181 174 170 166 152 -

*Niet de volledige Kids Cup Sneeuw serie heeft plaatsgevonden i.v.m. COVID-19
**Kids Cup Sneeuw serie volledig afgelast i.v.m. COVID-19

Deelnemersaantallen Kids Cup Baan

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 2020/2021**
Aspiranten 43 60 62 65 60 47 52 54 37 -
Scholieren 56 49 67 61 43 53 66 50 51 -
Totaal 99 109 129 126 103 100 118 104 88 -

*Niet de volledige Kids Cup Sneeuw serie heeft plaatsgevonden i.v.m. COVID-19
**Kids Cup Baan serie volledig afgelast i.v.m. COVID-19

Deelnemersaantallen NK Schoolteams

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 2020/2021**
Totaal 453 563 695 622 674 666 620 573 572 -

*Niet de volledige NK Schoolteams heeft plaatsgevonden i.v.m. COVID-19
**NK Schoolteams volledig afgelast i.v.m. COVID-19

Deelnemersaantallen Snowboard & Freestyle ski

2015/2016 2016/2017 2017/2018** 2018/2019 2019/2020* 2020/2021*
Slopestyle (SNB/FSK) 32 / 8 32 / 8 - 34 / 9 - -
Half-pipe (SNB/FSK) 30 / 5 28 / 7 - 32 / 8 - -
Big Air (SNB/FSK) 31 / 6 31 / 8 - 33 / 8 - -

*Niet plaatsgevonden i.v.m. COVID-19
**Afgelast i.v.m. slecht weer

Deelnemersaantallen Noordse disciplines

Deelnemersaantallen Noords Festival

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021*
7,5 km vrije stijl 60 63 66 58 -
10 km klassiek 74 71 60 50 -
25 km vrije stijl 49 57 63 44 -

*Niet plaatsgevonden i.v.m. COVID-19