BEWintersport is ook beschikbaar op wintersport.be
sluiten
Nederlandse Ski Vereniging
Platformbijeenkomsten

Platformbijeenkomsten

De NSkiV organiseert voor (aangesloten) wintersportorganisaties diverse platformbijeenkomsten om de relatie met diverse (doel)groepen te onderhouden. Het doel van de platformbijeenkomst is vanuit de gezamenlijkheid en het netwerk uitdagingen en kansen op te pakken. Elke doelgroep kent daarin zijn eigen dynamiek en onderwerpen. Voor alpineskien is de focus van de avond vooral gericht op top- en wedstrijdsport, bij noords en snowboard en freeski meer wedstrijdsport en sportontwikkeling. Bij de diverse type accommodaties is de focus vooral gericht op educatie en (sport)specifieke kennisuitwisseling.

Op deze pagina treft een overzicht aan van deze platformbijeenkomsten en wanneer de eerst volgende wordt georganiseerd.

Locatie

Alle platformbijeenkomsten worden georganiseerd op het kantoor van de NSkiV in Utrecht. Adres: Orteliuslaan 1041, 3528 BE, Utrecht. Parkeren kan achter het gebouw (navigatieadres: Janssoniuslaan 59, 3528 AH, Utrecht, Nederland).

Data en tijd

Alle platormbijeenkomsten beginnen om 19:30 uur en kennen een inlooptijd vanaf 19:00 uur. Het streven is om rond 22:00 uur af te ronden.

Aanmelden

Je kan jezelf aanmelden voor een platformbijeenkomst via dit formulier.

Overzicht platformbijeenkomsten:

Platformbijeenkomst alpine skien

  • Eerste volgende bijeenkomst: 20 mei 2019
  • Laatste bijeenkomst: 24 mei 2018

Downloads:

Platformbijeenkomst snowboard en freeski

  • Eerste volgende bijeenkomst: n.t.b.

Noords platform

  • Eerste volgende bijeenkomst: 29 mei 2019

Platformbijeenkomst para-wintersport

  • Eerste volgende bijeenkomst: 5 juni 2019