Sportakkoord

Wat is het lokale Sportakkoord?

Het Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen in jouw gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Van dit lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen.

Hoe helpt het lokale Sportakkoord jouw wintersportorganisatie?

Wanneer je aansluit bij het Sportakkoord, streef je, samen met het lokale sportnetwerk, naar een gemeente waar iedereen met plezier kan sporten. Dat betekent dat hierdoor niet alleen jouw eigen sportclub groeit, maar de sport in zijn geheel. Om dit te realiseren, zijn er vanuit het Sportakkoord zes ambities geformuleerd waarbinnen jouw sportclub ondersteuning kan ontvangen. Deze ondersteuning wordt geboden in de vorm van begeleidingstrajecten en opleidingsmogelijkheden op verschillende gebieden. Denk onder andere aan het vinden van vrijwilligers, het binden van je leden, financieringsvraagstukken of het begeleiden en opleiden van trainers. De zes ambities van het Sportakkoord zijn:

  1. Inclusief sporten en bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Vaardig in bewegen
  6. Topsport die inspireert

Hoe kan je wintersportorganisatie aansluiten bij het Sportakkoord en ondersteuning ontvangen?

Clubs kunnen zich op meerdere manieren aansluiten bij het Sportakkoord:

Lees het lokale Sportakkoord van je gemeente, bepaal waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van jouw club en bekijk welke lokale organisaties betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord in jouw gemeente. Iedere gemeente heeft een lokale ‘regiegroep’ voor de uitvoering van het Sportakkoord. Je kan hier contact mee op nemen om je aan te sluiten.
Sportclubs kunnen in contact komen met hun lokale (verenigings-)ondersteuners. Zij helpen hen verder door passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in bij de Adviseur lokale sport. Bekijk hier het uitgebreide stappenplan voor sportclubs die willen aansluiten bij het Sportakkoord.

Meer informatie?