Platformbijeenkomsten alpine en wintersportaccommodaties waren online te volgen

MarkVermeulen op 08 oktober 2020

Verschillende plaatselijke wedstrijdsecretarissen (PWS’ers) en wintersportaccommodaties hebben dinsdag 29 september samen met de Nederlandse Ski Vereniging gesproken over recente ontwikkelingen binnen de georganiseerde wintersport. De platformbijeenkomsten vonden plaats vlak na het ingaan van de strengere coronamaatregelen. Dit betekende dat er maximaal 30 mensen fysiek aanwezig konden zijn. Dit was aanleiding voor een primeur: de bijeenkomst was live te volgen via YouTube en is daar ook nog terug te kijken.

Corona beheerst de agenda

Er is tijdens de platformbijeenkomst over uiteenlopende dingen gesproken. Uiteraard is aan bod gekomen hoe de betrokkenen en de Nederlandse Ski Verenigingen omgaan met corona. Veel activiteiten bij de verenigingen zijn weer opgestart, al dan niet in aangepaste vorm.

Herbert Cool, hoofd accounts en partnerships, introduceerde zichzelf en besprak de activiteiten van de afdeling sport de afgelopen maanden. Pepijn van Schijndel, coördinator topsport en talentherkenning, nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen binnen topsport. Paco Krom, Wedstrijdzaken & Evenementen, evalueerde het wedstrijdseizoen 2019-2020 en blikte vooruit op het seizoen 2020-2021. Er werd toen onder andere bekend dat er tot en met 17 oktober geen wedstrijden onder auspiciën van de Nederlandse Ski Vereniging zouden plaatsvinden. Inmiddels is daar een beslissing van SnowWorld bovenop gekomen dat er in de accommodaties tot 1 maart 2021 geen wedstrijden worden georganiseerd.

De wintersportaccommodaties hebben binnen de platformbijeenkomst gesproken over corona en mogelijke dwarsverbindingen tussen de organisaties. Daarnaast hebben ze kennis uitgewisseld.

Notulen platformbijeenkomst wintersportaccommodaties

Klik hier voor de notulen van de platformbijeenkomst wintersportaccommodaties.

Platformbijeenkomsten

De Nederlandse Ski Vereniging organiseert voor aangesloten wintersportorganisaties diverse platformbijeenkomsten om de relatie met diverse doelgroepen te onderhouden. Naast een platformbijeenkomst Noordse disciplines zijn er ook bijeenkomsten voor alpine, wintersportaccommodaties en aangepast wintersporten. Het doel van de platformbijeenkomst is vanuit de gezamenlijkheid en het netwerk uitdagingen en kansen op te pakken. Elke doelgroep kent daarin zijn eigen dynamiek en onderwerpen.

MarkVermeulen
Sneeuwalarm

Ontvang gratis een sneeuwalarm per e-mail van jouw bestemming in aanloop naar je wintersport vakantie! De meldingen stoppen automatisch na je vakantie.