Beknopt verslag van de online Algemene Vergadering op 28 november 2020

MarkVermeulen op 08 december 2020

De voorzitter opent met een woord van welkom de Algemene Vergadering. Hij staat kort stil bij de actualiteit waarin de wereld verkeert als gevolg van het coronavirus. Onzeker is nog hoe het wintersportseizoen eruit zal zien na 10 januari 2021. Een lichtpuntje is de 10e plaats voor Adriana Jelinkova in de World Cup alpineskiën in Lech.

Het verslag van de Algemene Vergadering van 16 mei 2020 wordt vastgesteld en de data van de Algemene Vergaderingen in 2021 worden meegedeeld: zaterdag 24 april en zaterdag 20 november.

Op de geschreven voortgangsrapportage geeft de directeur een aanvullende toelichting over de financiële impact als gevolg van de coronamaatregelen en de mogelijke scenario’s voor de NSkiV. Vervolgens presenteert Arjen de Graaf (commercieel directeur) het concept ‘Club Wintersporters’, informeert Herbert Cool (hoofd sportontwikkeling & partnerships) de vergadering over de actie ‘Wintersport in Nederland’ en geeft Wopke de Vegt (technisch directeur) een update over de ontwikkelingen en voortgang van de nationale teams.

De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2019-2020. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 21.551,-. Zowel de Financiële Commissie als de accountant hebben een positief advies afgegeven. De jaarrekening 2019-2020 wordt vastgesteld en aan het bestuur wordt decharge verleend.

Het jaarverslag 2019-2020 wordt vastgesteld en is hier te downloaden.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het Hoofdbestuur om in het kader van de financiële huishouding voor het seizoen 2021-2022 de contributie ongewijzigd te handhaven. De contributie blijft dan voor hoofdleden € 37,50 en voor gezinsleden € 18,75. De afdracht van de lidrechtspersonen voor hun clubleden blijft € 5,-.

Karin Bos (penningmeester) en Stephan de Wit (portefeuille topsport, tevens voorzitter Commissie Topsport) zijn aftredend en niet herkiesbaar. Bij het agendapunt bestuursverkiezing worden beiden bedankt voor hun enorme inzet en betrokkenheid.

Mirko Creyghton (voorzitter), Maurits van der Sluis (portefeuille marketing & sales en tevens vicevoorzitter) en Fried Enting (portefeuillehouder sportontwikkeling, tevens voorzitter Sportraad) zijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met de herbenoeming – voor een periode van vier jaar - van Mirko Creyghton en Maurits van der Sluis in dezelfde functie en de herbenoeming van Fried Enting in de functie van portefeuillehouder topsport en tevens voorzitter van de Commissie Topsport.

Sasja Winters wordt voorgedragen als penningmeester en Jos Verest wordt voorgedragen voor de portefeuille sportontwikkeling en tevens voorzitter van de Sportraad. Beiden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Er zijn geen nieuwe voordrachten voor een van de vaste commissies. Niels Hogenhout (lid Sportraad) en Hans van der Togt (lid Financiële Commissie) zijn beiden aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet en professionele bijdrage.

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.

Documenten

MarkVermeulen
Sneeuwalarm

Ontvang gratis een sneeuwalarm per e-mail van jouw bestemming in aanloop naar je wintersport vakantie! De meldingen stoppen automatisch na je vakantie.