Beknopt verslag van de online Algemene Vergadering gehouden op 16 mei 2020

Jordan-P op 19 mei 2020

De voorzitter opent met een woord van welkom de eerste online Algemene Vergadering in de geschiedenis van de Nederlandse Ski Vereniging. Aansluitend staat hij persoonlijk kort stil bij
de onwerkelijke periode waarin de wereld verkeert door de gevolgen van het coronavirus.

Artikel 18 lid 6h van de statuten geeft aan dat de begroting dient te worden vastgesteld voor aanvang van het komende verenigingsjaar. Derhalve zal deze Algemene Vergadering zich vanwege het bijzondere karakter vooral richten op de goedkeuring van de begroting.

Het financieel vragenhalfuurtje heeft door omstandigheden niet plaatsgevonden. Er is verzocht om eventuele vragen vooraf schriftelijk in te dienen. Er zijn geen vragen gesteld.

Het verslag van de Algemene Vergadering van 23 november 2019 wordt vastgesteld. De directeur deelt mee dat de vraag naar aanleiding van ‘aanpassing van het boekjaar’ open blijft staan tot de volgende Algemene Vergadering op 28 november 2020.

Voorzitter hoofdbestuur Mirko Creyghton

Tijdens de bestuursmededelingen complimenteert de voorzitter alle medewerkers van de NSkiV voor hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen rondom het implementeren van wet- & regelgeving en omgangsvormen tijdens de coronacrisis.

De directeur geeft een aanvullende toelichting op de geschreven voortgangsrapportage, met name op de impact van het coronavirus voor de NSkiV. Arjen de Graaf (commercieel directeur), Roel Boekel (hoofd sport & marketing) en Wopke de Vegt (technisch directeur) vullen de toelichting aan.

De penningmeester staat stil bij de prognose voor het huidige boekjaar 2019/2020. Ondanks de uitbraak van corona, is het de verwachting dat het seizoen 2019/2020 gaat eindigen met een klein positief resultaat van ca. 7.500 euro. Vervolgens geeft zij een toelichting op de uitgangspunten en de totstandkoming van de Begroting voor het verenigingsjaar 2020/2021 met een batig saldo van 28.000 euro. De voorzitter verzoekt de vergadering om de Begroting 2020/2021 vast te stellen.
De vergadering stemt hiermee in.

Voorafgaand aan de rondvraag geeft de voorzitter het woord aan Roel Boekel. Per 1 juni 2020 verlaat hij de NSkiV om bij NOC * NSF de functie van ‘adviseur sportparticipatie voor sportbonden’ te vervullen. Herbert Cool (lid commissie topsport en voormalig biatleet) neemt zijn functie over.

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.

Sneeuwalarm

Ontvang gratis een sneeuwalarm per e-mail van jouw bestemming in aanloop naar je wintersport vakantie! De meldingen stoppen automatisch na je vakantie.