Besproken onderwerpen coronaspreekuur 14 januari

MarkVermeulen op 15 januari 2021


Op donderdag 14 januari organiseerde de Nederlandse Ski Vereniging wederom een coronaspreekuur om de vragen van en actuele stand van zaken bij de Nederlandse wintersportorganisaties te behandelen. Namens de Nederlandse Ski Vereniging waren Herbert Cool (hoofd sportontwikkeling en partnerships), Steven Vierhout (financieel manager), Kristy van Lieshout (opleidingen) en Mark Vermeulen (communicatie) aanwezig. Er werd ingebeld door vertegenwoordigers van Il Primo, Skivereniging Drenthe, Skipiste Nieuwegein, Langlaufvereniging Gouda, Skicentrum Heemskerk en Skivereniging Zwolle.

Besproken onderwerpen:

  • Op de outdoorbanen is het onder voorwaarden toegestaan om te sporten. In de praktijk blijkt dat de handhaving van de voorwaarden per gemeente verschilt en daarmee de mogelijkheden ook per gemeente verschillen. Bij activiteiten in de buitenlucht wordt dus aangeraden om de voorwaarden vooraf goed af te stemmen met de gemeente.
  • Er is gesproken over het aanvragen van financiële regelingen, zoals de NOW en de TVL. Hoewel het aanvragen van een dergelijke regeling relatief weinig werk is, wordt aangeraden om de eigen situatie eerst goed te onderzoeken voordat een aanvraag wordt ingediend. Alle werkgevers doen er voor de voorlopige aanvraag goed aan om een realistische en bij twijfel een voorzichtige schatting te maken. Juist de kracht van de NOW-regeling is het voorschot dat werkgevers ontvangen. Wanneer achteraf blijkt dat werkgevers te veel of te weinig hebben ontvangen, en er een terugbetalingsverplichting of een nabetaling benodigd is, verliest het voorschot en daarmee het grote voordeel van de NOW-regeling immers aan kracht.
  • Nu onder andere rolbanen gesloten zijn en outdoorbanen nog wel mensen mogen ontvangen, staan een aantal outdoorbanen open voor het ontvangen van klanten/bezoekers van de gesloten rolbanen. Il Primo zal in de krokusperiode bijvoorbeeld niet-leden in speciale tijdvakken willen ontvangen. Skicentrum Hoofddorp ontvangt op de outdoorbaan klanten van SkiDiscovery uit Den Haag.
  • De Nederlandse Ski Vereniging en sommige wintersportorganisaties zullen, indien mogelijk, inzetten op activiteiten in april en mei om toch nog het een en ander te organiseren. De Nederlandse Ski Vereniging zal proberen wedstrijden, evenementen en opleidingen te organiseren in met name mei. Als dit kan, zal dit natuurlijk gebeuren binnen de dan geldende coronamaatregelen. Verschillende wintersportorganisaties onderzoeken de mogelijkheid om langer dan normaal open te blijven.
  • Nu scholieren thuisonderwijs volgen, opent Il Primo de baan doordeweeks een paar uur vroeger zodat deze scholieren in de middag kunnen komen skiën en snowboarden.
  • Een aantal wintersportorganisaties zal de activiteiten die nu nog plaatsvinden moeten stoppen bij de eventuele invoering van een avondklok. De vraag is gesteld of de Nederlandse Ski Vereniging al meer informatie heeft over een eventuele invoering van een avondklok. Dit is niet het geval.

Overige onderwerpen en vragen

Er zijn tijdens het coronaspreekuur ook onderwerpen besproken die heel specifiek zijn voor een bepaalde organisatie. Deze onderwerpen zijn niet vernoemd in dit artikel. Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden met ons via sport@wintersport.nl. Als de ontwikkelingen daarom vragen zal er wederom een coronaspreekuur worden georganiseerd. We zullen daar dan tijdig over communiceren.

Sneeuwalarm

Ontvang gratis een sneeuwalarm per e-mail van jouw bestemming in aanloop naar je wintersport vakantie! De meldingen stoppen automatisch na je vakantie.