BEWintersport is ook beschikbaar op wintersport.be
sluiten
Meldplicht om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken

Meldplicht om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken

Roel-B op 28 maart 2019 · 0 reacties

In de kranten verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats heeft kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC-NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De Nederlandse Ski Vereniging onderstreept het belang van deze meldplicht en roept u op deze meldplicht bekend te maken bij uw collega-bestuurders, maar ook bij de begeleiders binnen uw vereniging. Graag wijzen wij op de Infographic waarin handvatten zijn opgenomen over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat.

NOC-NSF ontwikkelt momenteel samen met Rutgers en sportbonden een stappenplan voor preventief beleid tegen grensoverschrijdend gedrag en voor integriteit. De verwachting is dat voor de zomervakantie materialen voor sportverenigingen beschikbaar komen. Uiteraard zullen we u daar dan op attent maken om samen seksuele intimidatie en misbruik tegen te gaan en te voorkomen.

Voor vragen of advies over het aanpakken van seksuele intimidatie en misbruik op uw vereniging kunt u contact opnemen met vertrouwenscontactpersoon van de NSkiV via vertrouwenscontactpersoon@wintersport.nl of deze pagina over sportiviteit en respect te raadplegen.

Op de hoogte blijven van de laatste artikelen? Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!