Presentatie van uitkomsten behoefteonderzoek wedstrijdsport

MarkVermeulen op 22 april 2021· geen reacties

De afgelopen maanden heeft de Nederlandse Ski Vereniging een behoefteonderzoek uitgevoerd onder wedstrijdskiërs in Nederland. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de behoeften, wensen en ervaringen van wedstrijdskiërs. De resultaten dienen voor de NSkiV als basis om verbeteringen in het wedstrijdcircuit te inventariseren. Daarnaast geven we op deze manier waardevolle informatie verder aan verenigingen, trainers en iedereen die in het wedstrijdcircuit actief is. We hebben de resultaten samengevat in onderstaand factsheet. Iedereen die geïnteresseerd is in een uitgebreide toelichting, het vooronderzoek of statistieken kan terecht op de pagina onderzoek wedstrijdsport. Op deze pagina komen in de toekomst ook resultaten van vervolgonderzoek en behoefteonderzoek in de andere disciplines. Houd deze pagina dus in de gaten voor alle actuele informatie over onderzoek in de wedstrijdsport.

Factsheet wedstrijdsport


Op basis van vooronderzoek is er een onderscheid gemaakt tussen drie thema’s, namelijk vereniging, trainingen en wedstrijden. In het factsheet staan de beknopte resultaten. Ben je nu benieuwd naar een verdere toelichting? Download de toelichting dan hier, of kijk op de pagina over onderzoek wedstrijdsport.

Vervolg

Als vervolg op dit onderzoek willen we een aantal wedstrijdskiërs uitnodigen om in een kleine groep de resultaten te bespreken en verdere verdieping te zoeken. Op deze manier willen we waardevolle informatie verzamelen voor alle betrokkenen in de wintersport zodat we er samen voor zorgen dat de wedstrijdsport zich ontwikkelt en de sporter centraal staat.

Daarnaast wordt er gekeken om een vergelijkbaar behoefteonderzoek uit te voeren onder wedstrijdsporters uit andere disciplines, zoals langlaufen, snowboard en freestyle ski. Een aantal statistieken van deze disciplines zijn al te vinden op de pagina onderzoek wedstrijdsport. Alle statistieken zijn ten alle tijden openbaar via data.wintersport.nl.

Vragen

Heb je als vereniging, trainer, of liefhebber vragen over het behoefteonderzoek? Of wil je graag tips, voorbeelden, of meer weten? Stuur dan een e-mail aan sport@wintersport.nl. Dan helpen wij je graag verder.

MarkVermeulen

Plaats een reactie

Sneeuwalarm

Ontvang gratis een sneeuwalarm per e-mail van jouw bestemming in aanloop naar je wintersport vakantie! De meldingen stoppen automatisch na je vakantie.