Sneeuwalarm

Ontvang gratis een sneeuwalarm per e-mail van jouw bestemming in aanloop naar je wintersport vakantie! De meldingen stoppen automatisch na je vakantie.

Hoe zet de gemeente Ede het Sportakkoord in?

MarkVermeulen op 02 december 2019


*In de zomer van 2018 is het eerste nationale Sportakkoord ondertekend door minister Bruins, gemeenten en andere vertegenwoordigers van de sport. Het uiteindelijke doel van dit akkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken.
Binnen het akkoord is gespecificeerd binnen 6 thema’s, ook wel deelakkoorden. Zo is er specifieke aandacht voor ‘inclusief sporten & bewegen’, ‘duurzame sportinfrastructuur’, ‘vitale sport- en beweegaanbieders’, ‘positieve sportcultuur’, ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ en ‘topsport die inspireert’. Ook voor wintersportend Nederland biedt dit kansen. Het Sportakkoord wordt vertaald naar concretere lokale sportakkoorden. Zo ook in de gemeente Ede, waar onder andere Skivereniging Gelderse Vallei bijdragen heeft geleverd. *

Binnen het Sportakkoord Ede wordt tweemaal expliciet gerefereerd naar wintersport. Zo valt er te lezen dat één van de doelen binnen ‘vitale sport- en beweegaanbieders’ is dat er een structurele samenwerking tot stand komt tussen sportaanbieders en het bedrijfsleven op het gebied van een open sportpark, preventie, fitheid medewerkers en voorbereiding op de wintersport.

Ook wordt de wens binnen ‘duurzame sportinfrastructuur’ uitgesproken dat er een langlaufloipe gerealiseerd wordt binnen de gemeente.

Totstandkoming Sportakkoord Ede

Aan de hand van het Sportakkoord Ede geven we graag inzicht in hoe een lokaal sportakkoord tot stand komt en op welke manier wintersportorganisaties zelf invloed kunnen uitoefenen.

Edenaren waren uitgenodigd om mee te denken over het Sportakkoord en konden daarvoor hun ideeën alvast vooraf indienen. Op 25 september 2019 tijdens een grote startbijeenkomst gehouden in het gemeentehuis hebben 75 mensen meegedacht over
ambities en ideeën om het Sportakkoord invulling te geven. Één van de aanwezigen op deze avond was Nico de Gouw, voorzitter Gelderse Vallei. Hij heeft hier onder andere de economische waarde van sport in het algemeen, en wintersport in het specifiek, als preventie op zorgkosten aangestipt, wat eindelijk dus ook echt in het sportakkoord is terechtgekomen binnen het thema ‘vitale sport- en beweegaanbieders’.

Halverwege oktober hebben er vervolgens verdiepingssessies plaatsgevonden, waarbij Skivereniging Gelderse Vallei wederom aanwezig was. In deze verdiepingssessies heeft de vereniging de mogelijkheid benoemt om een langlaufloipe aan te leggen zodra hier voldoende sneeuw voor is gevallen. Ook dit punt heeft uiteindelijk een plek binnen het akkoord gekregen, namelijk binnen het hoofdstuk ‘duurzame sportinfrastructuur’.

De Skivereniging Gelderse Vallei heeft het proces van het sportakkoord aan kunnen grijpen om succesvol invloed uit te oefenen op het sportakkoord. Daarnaast was dit proces ook een gelegenheid om de vereniging onder de aandacht te brengen van de Edense sportgemeenschap.

Dit proces is vormgegeven door de sportformateur welke door de gemeente is aangesteld. Bij de totstandkoming van een sportakkoord wordt altijd een dergelijke formateur aangesteld, maar hoe het uiteindelijk proces eruit komt te zien verschilt van gemeente tot gemeente.

Meer informatie over het Nationale Sportakkoord en de mogelijkheden binnen jullie gemeente? Kijk dan hier!